Minőségirányítási program

Óvodánk minőségpolitikája (részlet)

…Helyi Nevelési Programunkat az óvodai nevelést országosan szabályozó  Alapprogrammal  összhangban készítettük el.

Minőségfelfogásunk szellemisége középpontjában a gyermekek szeretete, érzelmi biztonsága, a partnerek elégedettségének biztosítása áll.

Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és javítása céljából határozzuk meg minőségpolitikánkat.

Legfőbb célunk, hogy óvodánk az általános és a helyi  pedagógiai és szakmai célkitűzéseknek megfelelően működjön.

Minőségi célunk, hogy Helyi Nevelési Programunk alapelvei és céljai egyre magasabb színvonalon valósuljanak meg. Ennek érdekében figyelembe vesszük a változó társadalmi környezetet és partnereink igényeit.

Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti:

  • feltétel nélküli gyermekszeretetet,
  • szakmai felkészültséget, tudatosságot, példa értékű pedagógus személyiséget,
  • felelősségtudatot,
  • megbízhatóságot.

Az intézményvezetés tudatosítja a munkatársakban a vonatkozó jogszabályokat, törvényi kötelezettségeket, jogokat és szakmai elvárásokat.

A folyamatos minőségfejlesztés érdekében önképzéssel, továbbképzéseken történő részt vétellel biztosítjuk, ösztönözzük a munkatársak szakmai fejlődését

Munkánkat kiegyensúlyozottan magas színvonalú tevékenység jellemzi. Feladatainkat tervszerűen, tudatosan végezzük.

Pedagógiai céljaink megvalósításának középpontjában az óvodás korosztály lételeme, a játék – játékosság , a gyermekek személyiségének tisztelete áll.

A partneri igények folyamatos felmérésével, szakszerű elemzésével keressük a jobbítás, megújulás lehetőségeit.

Minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára.

A teljes dokumentum Letöltése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.