Gyakran ismételt kérdések


Miért vegyes összetételű?
Mit jelent a gyakorló óvoda elnevezés?
Miért kell fizetni?
Az óvoda nyitva tartása?
Milyen foglalkozások vannak?
Mikor lesz „ Nyíltnap „ ?
Mik a felvétel feltételei?
Mi az óvoda elérhetősége, telefonszáma?

Fenntartónk: ELTE
Csoportok száma: 4 csoport
Csoportok létszáma: 25 fő
Csoportok összetétele: vegyes – 3 – 7 évesek egy csoporton belül


Miért vegyes összetételű?

Nevelőtestületünk 1990-ben döntött a hagyományos csoportszerkezet megváltoztatása mellett. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai is alátámasztják előzetes elképzeléseinket a vegyes összetételű csoportokban rejlő nevelő hatásokról. Az osztatlan életkorú csoportokban a fejlődésbeli egyéni különbségek jobban láthatók, így a fejlesztés is egyénre szabottabbá tehető. Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, megteremtődnek az utánzás, a mintakövetés feltételei, eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése.

A csoportok szervezésénél fontos szempont, hogy közel azonos legyen a különböző életkorú gyerekek száma ( hogy mindenki találjon játszótársat, barátot, és hogy az eltérő fejlettségből adódó hatások kiegyenlítsék egymást ) és a nemek aránya.

A lap tetejére


Mit jelent a gyakorló óvoda elnevezés?

Az egyetemi hallgatók- főleg óvóképzősök – az elméletben megtanultakat a gyerekek között próbálják ki a csoport óvónőinek és az egyetem tanároknak a felügyelete alatt.

A gyerekek ebből annyit érzékelnek csak, hogy az év nagy részében vendégek vannak nálunk, akikkel jókat játszanak.

A szülők számára is csak néha jelent többlet „feladatot„ ( pl. az ún. „bemutatós” napokon – évente 2-4 alkalommal – kérjük a 8 órai óvodába érkezést ).

A lap tetejére


Miért kell fizetni?

1/Az étkezésért, ami jelenleg:

 • 1 ill. 2 gyerekes családoknak napi 600 Ft (reggeli+ebéd+uzsonna)
  napi 490 Ft (reggeli+ebéd)
 • 3 ill. több gyerekeseknek és a szociálisan rászorultaknak ingyenes az étkezés

2/A külön szolgáltatásokért, foglalkozásokért, ami jelenleg:

 • Néptánc heti 1×45 perc
 • Ovifoci heti 2×45 perc a szomszédos iskolában.
 • A fakultatív foglalkozásokat szakedzők tartják a délutáni ( fél 4 utáni ) időpontokban, Ők gondoskodnak a gyerekek szállításáról is

A lap tetejére


Az óvoda nyitva tartása?

Gyerekek számára : Hétfőtől péntekig 7:00 – 17:30 között
A gyerekek 7.00 – 7.30 között az ügyeletes csoportban gyülekeznek
7.30 – 17.00 között a saját csoportjukban játszanak,
17:00 – 17.30 között ismét az ügyeletes csoportban várják szüleiket.

A lap tetejére


Milyen foglalkozások vannak?

A Játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A tanulás ebben az életkorban az óvodában folyamatos, nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben és az óvodapedagógus által napi rendszerességgel kezdeményezett különböző tevékenységi formákban valósul meg . ( Ezek: vers,mese; ének, zene, énekes játék; rajzolás, mintázás, kézi munka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése és közben a matematikai lehetőségek) .

Külön ún. „ iskola előkészítő foglalkozások „ tehát nincsenek, hiszen a gyerekek az óvodában eltöltött 3-4 év alatt folyamatosan fejlődnek, érnek, válnak alkalmassá az iskolai életmódra és ehhez nincs szükségük az iskolai tanításhoz hasonló foglalkozásokra. Az óvoda a szocializáció területén tudja – és teszi is – a legtöbbet a gyerekek iskolai életmódra alkalmassá válásában.

A lap tetejére


Mikor lesz „Nyíltnap” ?

Az érdeklődő Szülők ( és most csak a szülők ) számára 2020 április 3-án 8:00 – 11:00 között „kukucskálással” egybekötött tájékoztató nyíltnapot tartunk.

Ekkor az érdeklődő szülők minden csoportba betekinthetnek , közben megismerkedhetnek a csoport óvodapedagógusaival, akik válaszolnak kérdéseikre is.

A felvételt nyert gyerekek számára Ismerkedő játszódélutánt szervezünk.

A lap tetejére


Mik a felvétel feltételei?

 • Betöltött 3. életév
 • Szobatisztaság
 • A beszéd olyan mértékű fejlettsége, ami lehetővé teszi a gyermek számára azt, hogy megértesse magát velünk és megértse az általunk mondottakat.

A felvétel jelentkezés alapján történik, ami gyakorlatilag egy nyomtatvány kitöltését jelenti. Leadásakor kérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcím kártyájának, valamint a jelentkezést benyújtó felnőtt lakcím kártyájának bemutatását is.

Felvételnél előnyt élveznek – a férőhelyek függvényében:

 • a jelenleg már óvodánkba járó gyerekek testvérei,
 • tanköteles korú gyerekek ,
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
 • ELTE dolgozók gyermekei
 • a körzetünkben lakó gyerekek.

Túljelentkezés esetén a felvételekről Bizottság dönt, melynek eredményéről határozat formájában tájékoztatjuk a szülőket.

A lap tetejére


Mi az óvoda elérhetősége, telefonszáma?

További kérdéseiket feltehetik a

 • 06 1 3564- 046 telefonszámon vagy
 • az óvoda vezetőjénél elektronikus úton
  Krajcsovitsné Dőry Krisztina eltegyakovi17@gmail.com e-mail címen.

A lap tetejére

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.