Esélyegyenlőség

A Program célja

(…A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
Ezen belül alapvető, hogy az intézmény biztosítsa a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.
Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a  beiratkozásnál, felvételinél, az oktató–nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.
…..)

A teljes dokumentum Letöltése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.