Bemutatkozás

HÍREK, ÚJDONSÁGOK…

 

NYÍLT NAP 2024. március 22-én fél 9-től 10-ig.

Jelentkezéssel kapcsolatos szülői értekezlet: 2024. március 22. 16 óra

A szülői értekezletre azokat a szülőket is várjuk, akik a nyílt napra nem tudtak eljönni.

A kisgyermekeket erre a napra nem várjuk, ez a szülőknek lehetőség intézményünk megismerésére.

Információk az óvodai jelentkezésről:

Jelentkezés időpontja: 2024. május 6-9.

Jelentkezési lap 2024

Szülői nyilatkozat 2024

 

EBÉDBEFIZETÉS: 2020. januártól bevezetésre került az E-kréta!

Ebédbefizetések határideje

Kérjük az étkezések megrendelését, befizetését illetve lemondását elsősorban a https://eltegyakovi.e-kreta.hu oldalon intézzétek, de természetesen továbbra is lehetőség van az óvodatitkárnál való ügyintézésre.

                                 

Bemutatkozás

Óvodánk a Tanítóképző Főiskola  gyakorlóintézményeként 1975 óta fogadja a gyerekeket és az óvodapedagógus hallgatókat.

Épületünk a  főváros XII. kerületében, a zöldövezet határán található, mely 2006-ban teljes mértékben felújításra került. A fenntartónk és a XII.  kerületi Önkormányzat között született megállapodás értelmében az épület használatának fejében  körzeti feladatokat is ellátunk az Önkormányzat által meghatározott területekről. A hozzánk járó gyerekek  „ színes „  családi háttérrel  rendelkeznek,  leginkább az értelmiségi középosztályból érkeznek óvodánkba.

A családias légkörű, tágas, világos, korszerűen berendezett  termeinkben vegyes szervezésű csoportokban töltik napjaikat gyermekeink, ahol lehetővé válik a testvérek, ismerős gyerekek együtt nevelése, gondozása is.

Külső és belső óvodaképünknél törekszünk a természetes anyagok használatára, harmóniájára.

A testi képességek fejlesztésére az egyre bővülő, jól  felszerelt 2 tornaterem áll rendelkezésünkre, mely az óvodai nevelésen kívüli szolgáltatásnak ( pl. zenés torna ) is teret ad.

Minden gyermekcsoportunknak megfelelő méretű udvarunk  az EU szabványoknak megfelelő felszereltséggel és esztétikus elrendezésével  a korosztálynak megfelelő, biztonságos  teret biztosít   mozgásigényük kielégítésére

A nyitottság és a bizalom alapelveire építjük az óvodai és a családi nevelés együttesét.
Nevelési rendszerünk középpontjába a gyermeket és a vele együtt élő óvónőt állítjuk. Ehhez szervesen kapcsolódik az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati munkája, ami természetesen óvodai programunkkal összhangban működik a főiskolai elvárásokkal együtt.

A gyerekek tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, szeretetteljes légkörben valósulnak meg.

15 fős dolgozói közösségünk azonos pedagógiai nézeteket vall a korosztály neveléséről, melyet mindenki a maga területén igyekszik lehetőségei szerint a legoptimálisabban megvalósítani. Ez a szemléletmód a pedagógusok önállóságára épülve, sokszínű nevelési eljárás alkalmazásával valósul meg.

Elképzelésünk megvalósításához alapfeladatunk olyan szociálilégkör megteremtése, ahol a gyermek kifejezheti önmagát, kérdezni – válaszolni tud és akar, véleménye van;  képes az életével kapcsolatos döntésekre. Ennek feltétele a biztonságot nyújtó, feltétel nélküli szeretet, a meleg-elfogadó légkör. Így valósulhatnak meg  a Pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési céljaink, s hogy a gyerekek fogékonyak legyenek a jóra, a szépre, nyitottak a világra és a körülöttük élőkre.

 

A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tartjuk.

Folyamatos napirendünk is tükrözi ezt, hiszen ez biztosítja a lehető legtöbb időt a szabad játékra. Ebben a gyerekek számára természetes folyamatban valósítjuk meg az ő érdeklődésükre és aktivitásukra épülő – lehetőleg – komplex tanulási tevékenységet, melyet szintén a játékosság jellemez.

A nevelési folyamatban a tudatosan biztosított különböző tevékenységi formák az óvodában eltöltött 3 ill. 4 év során segítik a gyerekeket abban, hogy az óvodáskor végére rendelkezzenek az iskolai élet sikeres megkezdését biztosító képességekkel, készségekkel, s gyermeki kíváncsiságuk fokozatosan átalakuljon egy egész életen át tartó tudásvággyá.

Mindez érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, elfogadó légkörben történhet, mely alapja a gyermekek érésének, fejlesztésének.

Emellett hiszünk a folyamatos, tudatos ön- és társ ellenőrzést ( kontrollt ) feltételező, nyomon követhető és konkrétan értékelhető munka hatékonyságában, ezért döntöttünk úgy, hogy a teljes körű minőségirányítás kiépítését szorgalmazzuk óvodánkban.

Óvodánk kettős funkciójából adódóan nemcsak az óvodáskorú gyerekek színvonalas nevelése az alapvető feladat, hanem az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati felkészítése is. Ezt az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának mindenkori képzési rendjéhez igazodva végezzük, azt kiegészítve végezzük.

Gyakorlati képzés mind a 4 gyermekcsoportban folyik, ahol szakvizsgázott, több éves gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusaink mentorként önállóan irányítják a hallgatók tevékenységét.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.